Zróżnicowanie stanów psychoaktywnych po użyciu konopi indyjskich

Dlaczego osoby, które wspólnie używają tego samego szczepu konopi doświadczają różnych doznań, np. kiedy jedna będzie czuć energię i motywację do działania, a druga odprężenie i pełen relaks. Skąd bierze się ta różnica doznań? Okazuje się, że nie tylko nastawienie i stan emocjonalny ma wpływ na jakość doznań. Oto przegląd kilku badań związanych z różnymi reakcjami psychoaktywnymi na kannabinoidy.

Nie jest to tylko jedno odkrycie naukowe. Badacze znaleźli kilka genów, które różnie reagują na konopie indyjskie. Można więc sobie tylko wyobrazić, jak ekspresja sumy poszczególnych genów wpływa całościowo na odczuwanie stanów psychoaktywnych.

Biohemp - pełne spectrum, full spectrum, olejki CBD, CBD oli

Terpenowe działanie

Te związki aromatyczne prawdopodobnie wpływają na nastroje. Na przykład, limonen (znajdujący się w cytrynach i limonkach) może przyczyniać się do poprawy koncentracji i zmotywowanych stanów, podczas gdy mircen (znajdujący się w mango) może przyczyniać się do powolnego efektu leżenia na kanapie (senność). Profil terpenowy danych szczepów konopi pozwala określić jak te odmiany zadziałają na większość osób… ale nie na wszystkich.

zróżnicowanie-psychoaktywne-1

Skąd różne odczucia?

Same terpeny nie wyjaśniają, dlaczego niektórzy z nas doświadczają skupienia z limonenem, podczas gdy inni mogą doświadczać całkowicie przeciwnych efektów. Dlaczego też niektórzy nie czują różnicy między odmianami konopi? To sugeruje, że istnieją inne czynniki wpływające na nasze nastroje i wzloty.

Jedno z badań wykazało, że wiele osób rodzi się ze zmutowanymi receptorami CB, sprzężonymi z białkami G w naszych komórkach, które oddziałują z THC, CBD i endokannabinoidami naszego organizmu, takimi jak anandamid i 2-AG. Do tej pory naukowcy skategoryzowali 15 różnych wersji receptora CB1, najbardziej odpowiedzialnego za odczuwanie “haju”. Te zmutowane receptory wiążą się z THC inaczej niż przeciętne, pierwotne receptory i mogą dawać różne efekty psychoaktywne dla osób przyjmujących tą samą odmianę konopi.

W innym badaniu odkryto, że THC aktywowało dwa osobne regiony mózgu u szczurów. Szczury, które wydawały się odczuwać euforię miały bardziej aktywne przodomózgowia. Tymczasem u szczurów, które zdawały się odczuwać paranoję, aktywowany był móżdżek. To wskazuje, że różnice genetyczne między szczurami miały największy wpływ na to, czy doświadczyły wzlotów „w górę” czy „w dół”.

zróżnicowanie-psychoaktywne-2

Kolejne badania wykazały inne zależności między genami, a działaniem konopi. Zmodyfikowane geny mogą wpływać na tendencje do uzależnienia się lub np. gen CHRM3 związany jest z psychozą i może wyjaśniać dlaczego niewielki odsetek ludzi doświadcza halucynacji po przyjęciu THC.

Wnioski

Oczywiście żadne z powyższych badań nie ujmuje potencjałowi terpenów i ich oddziaływaniu na samopoczucie, ale na podstawie zgromadzonych danych naukowych trzeba jasno powiedzieć – konopie na każdego działają inaczej. Wszystko jest zależne w głównej mierze nie od profilu kannabinoidowo-terpenowego danego szczepu, a od uwarunkowań genetycznych każdego człowieka. To wyjaśnia dlaczego osoby przy podobnym nastawieniu i stanie emocjonalnym wypalając wspólnie tego samego skręta, mają różne od siebie stany i doświadczenia psychoaktywne.

Bibliografia:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 35 = 42