Parlament Europejski wzywa do medycznego stosowania konopi indyjskich

13 lutego 2019r. – Parlament Europejski zatwierdził wniosek (bez wartości legislacyjnej), który przychyla się do medycznego stosowania konopi indyjskich. Uchwała wzywa władze krajów członkowskich, aby pracować razem i ujednolicić przepisy w całej Unii Europejskiej. Kolejny aspekt ustawy porusza bariery finansowe, prawne i kulturalne, które ważą na badaniach naukowych w zakresie stosowania marihuany do celów leczniczych.

Zatwierdzony wniosek wzywa również do naukowych i niezależnych badań nad używaniem konopi indyjskich do celów leczniczych. Parlament oczekuje opracowania przez Komisję Europejską globalnej strategii w celu uniknięcia nadużywania produktów z konopi indyjskich.

Biohemp - pełne spectrum, full spectrum, olejki CBD, CBD oli

Rezolucja rozpoczęła się dzięki Komisji Ochrony Środowiska od formalnej propozycji posła Estefaníi Torres już ponad rok temu. Komisja poparła go. Przygotowano projekt, który został poddany głosowaniu i zatwierdzony w tą środę przez Parlament Europejski. Wstępna propozycja Torresa była bardziej ambitna i kompleksowa. Jej celem było zaproponowanie środków mających na celu walkę z gospodarką paliw kopalnych, ożywienie obszarów wiejskich, itp. Nie przyciągało wystarczającego wsparcia i ograniczono się do użycia leczniczego konopi indyjskich.

Przyjęty w środę wniosek kładzie nacisk na bliską współpracę krajów członkowskich ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). WHO zasugerowała, że ze względu na coraz to nowsze dowody potwierdzające, że marihuana ma właściwości medyczne i wspomaga leczenie wielu chorób jej klasyfikacja powinna zostać zmieniona. Wzywa się również lekarzy, aby w ramach swojej profesji nie bali się używać medycznej marihuany w leczeniu swoich pacjentów. Medyczna marihuana i skuteczne leki na bazie konopi indyjskich powinny być objęte programami ubezpieczeń zdrowotnych i refundowane.

Członkowie Europarlamentu zauważyli, że konopie indyjskie i kannabinoidy mogą mieć działanie terapeutyczne stymulujące apetyt (na utratę wagi związaną z AIDS) oraz łagodzenie objawów, na przykład zaburzeń psychicznych lub epilepsji, astmy, raka i choroby Alzheimera. Może również pomóc złagodzić ból menstruacyjny i zmniejszyć ryzyko otyłości i cukrzycy.

W rezolucji Parlament prosi o definicję legalnej marihuany medycznej, aby wyraźnie odróżnić ją od innych zastosowań. Mówi również, że badania naukowe i innowacje dotyczące marihuany medycznej powinny zostać wzmocnione i odpowiednio finansowane.

Tydzień temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wystąpiła z wnioskiem do ONZ, aby usunąć z konopi z IV Konwencji o środkach odurzających z 1961 roku, który obejmuje najbardziej niebezpieczne substancje bez żadnych leczniczych wartości i przejść do listy leków o potencjalnym zastosowaniu medycznym, a nawet do grupy konwencjonalnych leków farmakologicznych.

To jest pierwszy tak ogromny krok na skalę całej Unii Europejskiej. Przyjęta uchwała jest niezwykle ważna dla tysięcy ludzi, którzy potrzebują konopi w celu złagodzenia bólu, wyeliminowania objawów ich choroby i leczenia ciężkich przypadłości w bezpieczny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

40 − = 39