O receptorach kannabinoidowych, cz. 3 – receptory GPR (GPCR)

Prace badacze nad układem endokannabinoidowym dostarczyły dowodów, że system ten jest bardziej skomplikowany niż przypuszczano, a receptory tego wewnętrznego układu to nie tylko dobrze poznane CB1 oraz CB2. Okazuje się, że kannabinoidy wchodzą jeszcze w interakcję z receptorami sprzężonymi z białkami G – receptory GPR. Ale za co odpowiadają te receptory???

Czym są receptory GPR

Receptory G-proteinowe  (GPR – G-Protein Receptor lub GPCR – G-Protein-Coupled Receptor) to duża rodzina receptorów białkowych, które wykrywają cząsteczki poza komórką i aktywują wewnętrzne szlaki przekazywania sygnału, a ostatecznie odpowiedzi komórkowe. Receptory białka G nazywane są siedmiobłonowymi receptorami, ponieważ siedem razy przechodzą przez błonę komórkową.

Biohemp - pełne spectrum, full spectrum, olejki CBD, CBD oli

receptor GPCR

Receptory GPR biorą udział w wielu procesach fizjologicznych. Niektóre przykłady ich ról fizjologicznych obejmują interakcje z najważniejszymi wrażliwymi narządami, takimi jak wzrok, smak, węch, regulacja behawioralna i nastrój, układ odpornościowy i nerwowy.

GPR55, GPR18, GPR119

W kwestii oddziaływania kannabinoidów na receptory sprzężone z białkiem G pozostaje wiele do wyjaśnienia, jednak badaczom na tą chwilę udało się poznać pewne mechanizmy trzech głównych receptorów

GPR55

Jest wyrażany głównie w prążkowiu i móżdżku, ale jest także wyrażany w osteoklastach, w których wykazano, że reguluje funkcję kości. Receptor ten dzieli ograniczone regiony konserwowane z CB1 i CB2, jednak potencjalne miejsca wiązania zostały zidentyfikowane przez modelowanie homologii. Najlepiej zbadanym ligandem dla tego receptora jest l-α-lizofosfatydyloinozytol lub LPI, który, jak wykazano, jest również zaangażowany w migrację mikrogleju przy użyciu modeli ekscytotoksyczności in vitro.

Sygnalizacja GPR55 bierze udział w czynności przewodu pokarmowego i wykazano również, że tworzy heteromery z CB1 i CB2. W wielu nowotworach zarówno GPR55, jak i CB2 są nadeksprymowane i uważa się, że unikalna sygnalizacja, która powstaje z heteromeru CB2-GPR55, mogłaby być przyczyną przeciwnowotworowych właściwości THC.

GPR18

Ulega ekspresji w tkankach przewodu pokarmowego, immunologicznym i tkankach jąder, a także w prążkowiu, móżdżku i pniu mózgu. Receptor ten jest aktywowany przez N-arachidonoiloglicynę (NAGly), metabolit anandamidu. Receptor ten znajduje się na komórkach mikrogleju w mózgu, gdzie reguluje inicjację migracji tych komórek po uszkodzeniu lub zapaleniu centralnego układu nerwowego w mózgu.

GPR119

Jest wyrażany głównie w mózgu, przewodzie pokarmowym i trzustce, gdzie wykazano, że reguluje wydzielanie insuliny, co czyni go atrakcyjnym celem w leczeniu cukrzycy. Wykazano, że doustne podawanie małocząsteczkowych agonistów GPR119 poprawia tolerancję glukozy zarówno u gryzoni, jak i u ludzi.

GPR w mózgu?

Schematyczne przedstawienie względnej ekspresji mRNA GPR55 (% rybosomalnego M36b4) w ośrodkowym układzie nerwowym. Chociaż schemat przedstawia mózg gryzoni, informacje z pól tekstowych pochodzą z kilku modeli zwierzęcych (tj. Szczura, myszy, małpy itp.). Jaśniejsze odcienie szarości wskazują na niższą ekspresję receptora, podczas gdy ciemniejsze odcienie wskazują na wyższą ekspresję receptora. Struktury w kolorze białym reprezentują brak informacji o ekspresji GPR55.

ekspresja w częściach mózgu

Podsumowując

Receptory GPR wyrażane są w różnych obszarach ośrodkowego układu nerwowego związanych z kilkoma zachowaniami i procesami fizjologicznymi. Wpływają na prawidłowe funkcje rozwojowo-poznawcze, takie jak uczenie się i pamięć (prążkowia i hipokamp), emocje (układ limbiczny), metabolizm (podwzgórze), kontrola sensoryczna – między innymi, ponieważ opis roli receptorów GPR w tych procesach jest w tym wypadku początkowy i pozostaje do kompleksowego wyjaśnienia.

Niemniej jednak na podstawie rozwoju badań w kierunku poznania medycznego potencjału konopi, dowiadujemy się jak skomplikowanym organizmem jest ciało człowieka, jak wiele procesów biochemicznych jest potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania oraz o tym, jak konopie integrują się z ludzkim układem endokannabinoidowym w celu utrzymania homeostazy. Mamy nadzieję, że kolejne badania określą drogę jaką odpowiednie szczepy konopi lub konkretne substancje z tych roślin będą aktywować selektywnie te receptory, które będą odpowiadały za remisję konkretnych objawów chorobowych przy danym schorzeniu.


Przeczytaj także:

Bibliografia:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

3 + 2 =