O receptorach kannabinoidowych, cz. 1 – receptory CB1

Dużo mówi się o receptorach kannabinoidowych w naszym ciele, ale czy wiemy czym naprawdę są i jakie są ich funkcje w naszym organizmie.  Jak przyczyniają się do zdrowia psychicznego oraz jaki jest ich związek z protekcją przed różnymi dolegliwościami fizycznymi? W tym artykule wyjaśnimy na czym polega rola ludzkich receptorów kannabinoidowych.

Receptory jako integralna część ludzkiego ciała

Ludzki organizm to świat niekończących się procesów biochemicznych, w których receptory pełnią jedną z najważniejszych funkcji. Odpowiednie ligandy (związki łączące się z receptorami) są przypisane konkretnym receptorom i pełnią funkcję neurotransmiterów. To dzięki modulacji receptorów może zachodzić prawidłowa praca poszczególnych narządów i układów w ciele człowieka. Receptory kannabinoidowe są jednymi z najbardziej istotnych receptorów, które odpowiednio stymulowane dążą do utrzymania homeostazy całego organizmu.

Biohemp - pełne spectrum, full spectrum, olejki CBD, CBD oli

Kannareceptory

Ludzki organizm posiada dwa główne jak dotąd odkryte receptory wrażliwe na działanie kannabinoidów konopnego pochodzenia. Odkryto je dopiero w 90-tych latach podczas badania wpływu konopi na procesy fizjologiczne i chemiczne organizmów żywych. Badania wykazały ścisły związek substancji z konopi indyjskich i siewnych na prawidłową pracę organów wewnętrznych, w tym także mózgu. Niedawno przeprowadzone badania pozwoliły sklasyfikować jeszcze jeden receptor przypisany do układu endokannabinoidowego.

Klasyfikacja receptorów

Naukowcy scharakteryzowali dwa receptory w ciele człowieka. Receptor CB1 lub inaczej CNR1 (CannaBinoid 1 lub Cannabinoid NeuroReceptor 1), którego najwięcej zlokalizowanego jest w mózgu człowieka, trzustce, wątrobie i układzie pokarmowym – jelitach. Stymulacja tego receptora prowadzi do modulacji tych układów i organów.

synapsy neuronowe

Kolejnym odkrytym receptorem jest analogicznie receptor CB2 (CannaBinoid 2), inaczej CNR2 (Cannabinoid NeuroReceptor 2). Zlokalizowany jest również w synapsach neuronowych, ale w całym organizmie choć w mniejszym stopniu w mózgu. Receptory CB2 odpowiedzialne są ogólnie mówiąc za  układ odpornościowy, głębiej – działa przeciwzapalnie oraz chroni komórki przed zmianami nowotworowymi, ale to tylko część profitów jakie ma do zaoferowania. Ten receptor zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Oba receptory są częścią wewnętrznego układu endokannabinoidowego, pierwotnego układu odpowiedzialnego za wszystkie funkcje organizmu.

Mechanizm działania  CB1

Pomijając skomplikowaną budowę receptorów CB1 i wędrówkę ligand przez ich strukturę, w momencie aktywacji wywoływane są konkretne odpowiedzi biochemiczne, które maja bardzo istotny aspekt terapeutyczny. Zlokalizowany jest w obrębie niektórych struktur mózgowych. Najbardziej skoncentrowane są w móżdżku, głównej części tyłomózgowia u podstawy mózgu. Tej części mózgu przypisuje się zdolności rozwojowo poznawcze oraz zdolność odczuwania emocji i poczucie bezpieczeństwa/strachu. Stosunkowo duże zagęszczenie receptorów CB1 zlokalizowane jest w układzie rąbkowym, komórkach piramidowych hipokampu, warstwach kory mózgowej oraz w miejscach odpowiedzialnych za ośrodek przyjemności.

mechanizm działania CB1

Już same miejsca występowania receptorów mówią o ogromnym potencjale modulacji tych receptorów w terapii leczenia poważnych zaburzeń psychicznych i motorycznych wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania neurologicznego mózgu – błędnej hiperaktywności czy uszkodzeń neurologicznych wynikających z różnych chorób.

Aktywatory receptora CB1 to ludzki neurotransmiter anandamid (AEA) oraz 2-arachidonyloglicerol (2-AG) i uwaga… Δ9-tetrahydrokannbinol pochodzenia roślinnego. To dzięki temu, że substancje z konopi potrafią naśladować ludzkie endokannabinoidy, mogą być używane w odpowiedni sposób do wpływania na funkcje sensoryczne. Dodatkowo stymulacja CB1 wpływa na odczuwanie bólu i wychwyt błędnych sygnałów bólowych, a na drodze procesów biochemicznych wyraźnie wpływa na indukcję apoptozowej śmierci komórek nowotworowych.

Potencjał medyczny

Przyjmowanie neurotransmiterów łączących się z tym receptorem ma istotny wpływ w leczeniu niektórych chorób neurologicznych. THC z konopi genialnie łączy się z receptorem CB1, wymusza i aktywuje jego działanie. Ma to wykorzystanie w leczeniu migrenowych bóli głowy, obwodowych bóli neuropatycznych, w redukcji niekontrolowanych podziałów glejowych komórek mózgowych,  niektórych chorób kardiologicznych. Skutecznie stosowany w niwelowaniu spastyczności mięśni przy stwardnieniu rozsianym i wielu innych chorobach neurodegradacyjnych.

Rokowania

Odkrycie w 1990 r. receptora CB1, a trzy lata później CB2, zapoczątkowało nowe, bezpieczne i na drodze naturalnych stymulacji biochemicznych leczenie chorób, na które farmacja nie miała i nadal nie ma odpowiedzi. Rozwój konopnych terapii zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu i inspiracji naukowców. Możemy im śmiało przypisać rewolucyjny zwrot w medycynie.


Przeczytaj także:

Bibliografia:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

79 − = 72